Sachsen Anhalt Region of Learning
O nas
Seznami predvajanja
Registracija
Vsi (117)Okolje in ekologija (9)Kariera in pripravljenost za delo (2)Šport in aktiven življenjski slog (4)Civic engagement (36)Tehnologija in računalniki (6)Ustvarjalnost in oblikovanje (5)Globalni svet (5)Umetnost in kultura (4)Obrt in ustvarjanje (2)Personal development (2)International and Intercultural (42)

Izpostavljene priložnosti

Za iskanje priložnosti blizu tebe izberi svoje interese

1
Umetnost in kultura
Ottopia: Meine Kinderstadt in der Zukunft
Europäische Jugendbildungsstätte Magdeburg (EJBM)
#uporabljati načrtovanje, osredotočeno na posameznika
Pridruži se
1
Civic engagement
Europäische Jugendbildungsstätte Magdeburg (EJBM)
#zagotavljati konstruktivne povratne informacije, #upravljati povratne informacije
1
1
Civic engagement
Europäische Jugendbildungsstätte Magdeburg (EJBM)
#zagotavljati konstruktivne povratne informacije
1
15 August, 15:00
Civic engagement
Europäische Jugendbildungsstätte Magdeburg (EJBM)
1
1
Okolje in ekologija
Sachsen-Anhalt Region of Learning
#prostoživeče živali in rastline
1
26 March, 16:30
1
1
Okolje in ekologija
Sachsen-Anhalt Region of Learning
#spodbujati družbeno ozaveščenost, #spodbujati okoljsko ozaveščenost, #prostoživeče živali in rastline, #meriti onesnaženost, #Interesse an der Natur wecken, #okoljski vplivi turizma, #izvajati okoljevarstvene ukrepe, #vzdrževanje naravnih območij, #posledice onesnaženja v mestih
1
Okolje in ekologija
Sachsen-Anhalt Region of Learning
#naravoslovje, #prostoživeče živali in rastline, #ecology

Predstavljene veščine

#razvijati osebne spretnosti in znanja#communication#osebni razvoj#kazati medkulturne kompetence#sistemi upravljanja učenja#socialna interakcija#podpirati prostovoljce#kazati zavzetost#e-izobraževanje#spodbujati družbeno ozaveščenost

Learning Playlists

Complete Learning Playlist and earn digital Open Badges

4
Europäische Jugendbildungsstätte Magdeburg (EJBM)
#zagotavljati konstruktivne povratne informacije
4
Europäische Jugendbildungsstätte Magdeburg (EJBM)
#igrati se z otroki, #uporabljati načrtovanje, osredotočeno na posameznika, #upravljati povratne informacije, #zagotavljati konstruktivne povratne informacije
10
Sachsen-Anhalt Region of Learning
#spodbujati družbeno ozaveščenost, #spodbujati okoljsko ozaveščenost, #prostoživeče živali in rastline, #meriti onesnaženost, #ecology, #Interesse an der Natur wecken, #kulturna zgodovina, #okoljski vplivi turizma, #izvajati okoljevarstvene ukrepe, #naravoslovje, #vzdrževanje naravnih območij, #posledice onesnaženja v mestih
7
Europäische Jugendbildungsstätte Magdeburg (EJBM)
#kazati medkulturne kompetence, #communication, #vzpostavljati mednarodne odnose, #spodbujanje timskega duha
12
bravel - PLAN YOUR NEXT ADVENTURE
#E-Learning-Plattform, #Reisedokumente prüfen, #uporabljati spletna komunikacijska orodja, #delati samostojno, #zagotavljati podporo pri skrbi za zdravje, #online nach Informationen suchen, #postopek prijave ali vpisa, #igrati se z otroki, #persönliche Kompetenzen entwickeln, #Reiseinformationen zusammenstellen, #podpirati prostovoljce, #načrtovati samoorganizacijo, #nadzorovati otroke, #über Reiseziele informieren, #Bewertungsprozesse, #Reiseziele einschätzen, #persönliche Fähigkeiten entwickeln, #Reiseziele erstellen, #sprejemati samostojne izvedbene odločitve, #tehnike vodenja razgovorov, #Reiseziele beurteilen, #e-izobraževanje, #vertrauliche persönliche Angaben bearbeiten, #razvijati osebne spretnosti in znanja, #kazati zavzetost, #Online-Kommunikationsinstrumente verwenden, #uporabljati načrtovanje, osredotočeno na posameznika, #sprejemati odločitve, #spodbujati posameznike, družine in skupine, #osebni razvoj, #upravljati spletno komunikacijo
1
IB Mitte gGmbH, Sachsen-Anhalt
2
IB Mitte gGmbH, Sachsen-Anhalt
1
IB Mitte gGmbH, Sachsen-Anhalt
8
Sachsen-Anhalt Region of Learning
#kazati medkulturno ozaveščenost, #lebende Sprachen, #organizirati udeležbo na mednarodnih prireditvah, #veliko potovati v tujino, #poučevati metode medkulturne komunikacije, #organizacijska prožnost, #predlagati prostočasne dejavnosti, #jezikovno znanje, #kazati medkulturne kompetence, #communication, #Freizeitangebot, #Aktivitäten in der Freizeit, #Sprachkenntnisse, #moderni jeziki
9
DRK Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.
#Gästen helfen, #načrtovati skupinsko delo, #metode posvetovanja, #spodbujati družbeno ozaveščenost, #izkazovati socialne kompetence, #Besucherinnen und Besucher unterstützen, #izvajati digitalno opismenjevanje, #Ehrenamtliche unterstützen, #Dokumente digitalisieren, #uporabljati digitalne instrumente, #razvijati digitalno izobraževalno gradivo, #pomagati družinam v kriznih situacijah, #socialna interakcija, #postopek prijave ali vpisa, #delati na področju socialnega vključevanja, #sich mithilfe digitaler Technologien bürgerschaftlich engagieren, #persönliche Kompetenzen entwickeln, #podpirati prostovoljce, #kazati medkulturne kompetence, #spodbujati preprečevanje socialne izoliranosti, #nuditi pomoč obiskovalcem, #obvladovati primere socialne krize, #Gästen helfen, #pomagati invalidnim potnikom, #Schwerhörige unterstützen, #pomagati osebam z okvaro sluha pri sporazumevanju, #socialna pravičnost, #communication, #sporazumevati se s pomočjo digitalnih tehnologij, #pomagati brezdomcem, #zagotavljati podporo pri upravljanju izobraževalne ustanove, #digitalen Beteiligungsaufruf entwerfen, #upravljati digitalne identitete, #pomagati skupnosti, #pomagati v nujnih primerih, #izkazovati predanost demokraciji, #spodbujanje timskega duha, #digitale Datenverarbeitung
7
GOEUROPE! Europäisches Jugend Kompetenz Zentrum Sachsen-Anhalt
#kazati medkulturno ozaveščenost, #organizirati informacije, #vodenje projektov, #develop journey plans, #seek funding, #podpirati prostovoljce, #razvijati programe mobilnosti, #oblikovati podporne kampanje, #provide travel information, #razvijati poklicno mrežo, #politične vede, #increase mobility through implementation of mobility policy, #obdelovati kvalitativne informacije, #studying cultures, #analyse cultures

Izpostavljeni organizatorji

Raznolike priložnosti, ki jih omogočajo številni partnerji Sachsen Anhalt Region of Learning

Postani partner
Badgecraft vodi spletno infrastrukturo za mesta in regije učenja in jo razvija skupaj z vodilnimi izobraževalnimi organizacijami. Evropski konzorcij razvija to platformo s pomočjo sofinanciranja programa Evropske unije Erasmus+. Kontaktirajte support@badgecraft.eu.
Platforma
Preklopite na drug jezik:
Sofinancirano s strani programa Evropske unije Erasmus+
DomovPriložnostiSeznami predvajanjaZemljevid